O BiblioEduca


KTP

Společnost pro kvalifikaci na trhu práce, o.s.

KTP je nezisková organizace pracující na vývoji v oblasti vzdělávání dospělých a celoživotním vzdělávání. Tým KTP se věnuje především importu, vývoji a šíření inovativních, kreativních a praktických vzdělávacích produktů, metod a seminářů pro dospělé. KTP je akreditována MŠMT jako instituce způsobilá k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Základními hodnotami, které KTP ctí, jsou respekt k individualitě a specifickému stylu učení každého člověka, důraz na implementaci vzdělávacích strategií v praxi a přizpůsobování metodiky vzdělávání podmínkám v konkrétní komunitě a jejím potřebám.

www.ktp-qualification.eu

KISK

Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU

Obor Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy je koncipován jako transdisciplinární studium s propojením na Fakultu informatiky (FI) a Fakultu sociálních studií (FSS) MU. Tím je zajištěna interdisciplinarita oboru, který zahrnuje aspekty humanitních i přírodních věd. Posláním KISKu je rozvíjet kvality a zavádět zlepšení v oblasti vzdělávání informačních odborníků a profesionálů a přispívat k tvorbě nových poznatků. KISK podporuje rozvoj společnosti v dynamicky se rozvíjejícím informačním prostředí.
 

www.kisk.phil.muni.cz

Projektový tým


Alžběta  Strnadová

Alžběta Strnadová

alzbeta.strnadova@ktp-qualification.eu, strnadova@phil.muni.cz

+420 725 866 906

Metodička vzdělávacího programu BiblioEduca. V KTP působí od roku 2008 a rukama jí prošly projekty metodik výuky finanční gramotnosti, cizích jazyků i sociálních dovedností.

Alžběta  Strnadová

Alžběta Strnadová

alzbeta.strnadova@ktp-qualification.eu, strnadova@phil.muni.cz

+420 725 866 906

Metodička vzdělávacího programu BiblioEduca. V KTP působí od roku 2008 a rukama jí prošly projekty metodik výuky finanční gramotnosti, cizích jazyků i sociálních dovedností.

Kateřina Ramík Kutrová

Kateřina Ramík Kutrová

katerina.kutrova@gmail.com

Projektová manažerka, která má na starosti administrativu projektu a organizační stránku. Jinými slovy síla, která tým BE drží pohromadě.

Michaela Navrátilová

Michaela Navrátilová

michaela.navratilova@ktp-qualification.eu

Knihovnice tělem i duší, která pracovala v brněnské Knihovně Jiřího Mahena, v projektu plní úlohu garanta toho, že bude vzdělávací program optimálně přizpůsoben potřebám knihovníků a jejich každodenní praxi.

Alžběta  Strnadová

Alžběta Strnadová

strnadova@phil.muni.cz

+420 725 866 906

Tým lektorů


Beáta Holá

Beáta Holá

beatahola@seznam.cz

Autorka projektu BiblioEduca a hlava i duše KTP. V oblasti inovací vzdělávání dospělých patří mezi hlavní hybné síly v Jihomoravském kraji. V současnosti působí jako koučka a vzdělávací poradkyně na volné noze.

Jiří Kunčar

Jiří Kunčar

kuncar@koucinkcentrum.cz

Profesionální kouč, lektor a mentor koučinku.

Lenka Řeháková

Lenka Řeháková

lenka.rehakova@nuv.cz

Průkopnice kvalitního vzdělávání ve finanční gramotnosti na středních školách, působí jako krajská metodička v Národním ústavu pro vzdělávání a zároveň jako projektová manažerka sdružení EduHelp.

Jakub Macek

Jakub Macek

jakub.macek@gmail.com

Sociolog médií, zabývá se vztahem nových komunikačních technologií a společnosti. Pracuje jako výzkumník a pedagog na Masarykově univerzitě.

Martina Pavlíčková

Martina Pavlíčková

martina.pavlickova@nazemi.cz

Působí v Centru globálního rozvojového vzdělávání brněnské organizace NaZemi, kde se zasazuje o zlepšování kvality formálního i neformálního vzdělávání v ČR. Také již deset let pomáhá dospělým a dospívajícím naučit se anglickému jazyku a je metodičkou v jazykové škola MKM.

Kristýna Hrubanová

Kristýna Hrubanová

kristyna.hrubanova@nazemi.cz

Působí v Centru globálního rozvojového vzdělávání NaZemi. Věnuje se metodické podpoře pedagogů v této oblasti, lektoruje semináře a kurzy pro pedagogy.

Dana Žižkovská

Dana Žižkovská

dana.zizkovska@crsp.cz

Pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně, je autorkou celostátního projektu Klub aktivních seniorů a pastorační asistentkou. Věnuje se manažerské a lektorské činnosti celostátních projektů vzdělávání pro práci se seniory.

Kateřina Pevná

Kateřina Pevná

75509@mail.muni.cz

V rámci doktorského studia na Filozofické fakultě v Brně se zaměřuje na mezigenerační učení a související oblasti. Vedle studia a výzkumné činnosti pracuje v brněnské romské neziskové organizaci IQ Roma servis.

Lenka Kamanová

Lenka Kamanová

lenkakamanova@gmail.com

Vysokoškolská pedagožka na Mendelově univerzitě a na Institutu celoživotního učení, spolupracuje s Masarykovou univerzitou na výzkumu mezigeneračního učení. Mezigeneračně žije v práci - díky kolegům a studentům, ve výzkumu - díky zkoumanému tématu, v komunitě - díky vlastní realizaci, i v rodině - díky rodičům a prarodičům.

Alžběta Strnadová

Alžběta Strnadová

strnadova@phil.muni.cz

Metodička vzdělávání dospělých. V letech 2013-2014 pracovala na projektu BiblioEduca a poté přešla na Kabinet informačních studií a knihovnictví. 

Martina Pavlíčková

Martina Pavlíčková

martina.pavlickova@nazemi.cz

Působí v Centru globálního rozvojového vzdělávání brněnské organizace NaZemi, kde se zasazuje o zlepšování kvality formálního i neformálního vzdělávání v ČR. Také již deset let pomáhá dospělým a dospívajícím naučit se anglickému jazyku a je metodičkou v jazykové škola MKM.

Beáta Holá

Beáta Holá

beatahola@seznam.cz

Autorka projektu BiblioEduca a hlava i duše KTP. V oblasti inovací vzdělávání dospělých patří mezi hlavní hybné síly v Jihomoravském kraji. V současnosti působí jako koučka a vzdělávací poradkyně na volné noze.

Dana Žižkovská

Dana Žižkovská

dana.zizkovska@crsp.cz

Pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně, je autorkou celostátního projektu Klub aktivních seniorů a pastorační asistentkou. Věnuje se manažerské a lektorské činnosti celostátních projektů vzdělávání pro práci se seniory.

Kateřina Pevná

Kateřina Pevná

75509@mail.muni.cz

V rámci doktorského studia na Filozofické fakultě v Brně se zaměřuje na mezigenerační učení a související oblasti. Vedle studia a výzkumné činnosti pracuje v brněnské romské neziskové organizaci IQ Roma servis.

Lenka Kamanová

Lenka Kamanová

lenkakamanova@gmail.com

Vysokoškolská pedagožka na Mendelově univerzitě a na Institutu celoživotního učení, spolupracuje s Masarykovou univerzitou na výzkumu mezigeneračního učení. Mezigeneračně žije v práci - díky kolegům a studentům, ve výzkumu - díky zkoumanému tématu, v komunitě - díky vlastní realizaci, i v rodině - díky rodičům a prarodičům.

Jakub Macek

Jakub Macek

jakub.macek@gmail.com

Sociolog médií, zabývá se vztahem nových komunikačních technologií a společnosti. Pracuje jako výzkumník a pedagog na Masarykově univerzitě.

Lenka Řeháková

Lenka Řeháková

lenka.rehakova@nuv.cz

Průkopnice kvalitního vzdělávání ve finanční gramotnosti na středních školách, působí jako krajská metodička v Národním ústavu pro vzdělávání a zároveň jako projektová manažerka sdružení EduHelp.